Archiv des Autors: Verein

4. internationale Konferenz Fachsprache Polnisch – Sprache mit Zukunft

8. und 9. Juni 2018
Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Sprachenzentrum Collegium Polonicum Słubice

Dies ist die vierte Konferenz aus der im Jahre 2015 eingeführten Konferenzreihe, die in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte einmal pro Jahr abwechselnd an der Europa-Universität Viadrina und an der Technischen Universität Darmstadt stattfindet und von den Sprachenzentren dieser Einrichtungen organisiert wird. Sie richtet sich an Lehrende im Fach Polnisch als Fremd-/Zweit- oder Herkunftssprache in Bildungseinrichtungen in Deutschland, Polen und Europa.

Die Konferenz hat zum Ziel, den Stand und die Zukunft der Fachsprache Polnisch vorzustellen und darüber zu diskutieren. Sie ist sehr praxisbezogen ausgerichtet: Der Schwerpunkt liegt auf dem kritischen Austausch. Am ersten Tag werden die Experten in Form kurzer Statements aktuelle Themen und Herausforderungen vorstellen, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich zur aktiven Teilnahme aufgefordert werden und ihre Fragen direkt an die ReferentInnen stellen können. Die Diskussion wird in kleineren, schwerpunktbezogenen Gruppen weitergehen. Dies dient der Vorbereitung auf die Arbeit in vier Arbeitsgruppen am 2. Tag der Konferenz, wo konkrete Lösungsansätze und Fallbeispiele angeboten und besprochen werden. Die Konferenz schließt mit der Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen sowie gibt Ausblick in die nahe Zukunft der Fachsprache Polnisch. Die Beiträge aller ReferentInnen und die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden in einem Konferenzband zusammengetragen.

Die Konferenz wird deutsch-polnisch simultan und konsekutiv gedolmetscht.

Die Konferenz Programm:
http://polnischunterricht.de/wp-content/uploads/2018/04/de_konferencja_program.indd_-1.pdf

 

Aktualności

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prowadzona przez Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z organizacjami polonijnymi 
akcja pn. #PolskiwHesji  przyniosła pierwsze pozytywne rezultaty. W wyniku akcji, zebraliśmy ponad 900 zgłoszeń od rodziców dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym, którzy zadeklarowali chęć posyłania swoich dzieci na lekcje języka polskiego w niemieckich szkołach 
na terenie Hesji. Zgłoszenia przekazane zostały heskiemu ministerstwu oświaty,które na początku września br., poinformowało Konsulat, 
iż jeszcze w bieżącym roku szkolnym planuje utworzenie około 15 dodatkowych grup nauczania języka polskiego jako języka kraju 
pochodzenia. Lekcje miałyby odbywać się w następujących powiatach i miastach: powiaty- Bergstrasse, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, 
Hochtaunuskreis, Offenbach Land; miasta- Darmstadt, Frankfurt nad Menem, Kassel, Offenbach nad Menem, Wiesbaden. Rozpoczęcie zajęć 
planowane jest po feriach jesiennych.

Dla przypomnienia, aktualnie na terenie Hesji nauka odbywa się w trzech miejscowościach (Darmstadt, Frankfurt n. Menem, Kassel),
w pięciu grupach nauczania, a w lekcjach uczestniczy mniej niż 100 dzieci. Nie ma zajęć dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
Nowoutworzone grupy mają natomiast objąć również uczniów klas 1-4. Nauka języka polskiego realizowana będzie w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo, a zajęcia mają charakter fakultatywny (Wahlunterricht). Zgłoszenie dziecka do udziału w lekcjach ma wiążący charakter na 
dany rok szkolny. Heskie władze oświatowe zapewniły nas jednakże, że w wypadku obecnych zgłoszeń wycofanie się ze zgłoszenia będzie 
możliwe w wypadku, gdy zajęcia z języka polskiego miałyby kolidować z innymi zajęciami dziecka lub gdy odległość do szkoły, w której 
odbywać się będą lekcje będzie dla dziecka/rodziców przeszkodą. Ostateczna liczba grup nauczania oraz szkół, w których prowadzona będzie 
nauka, uzależniona jest od liczby potwierdzonych przez rodziców zgłoszeń na zajęcia. 

Do utworzenia grupy, niezbędne jest zebranie co najmniej 10 dzieci w podobnym wieku, zamieszkałych w danej miejscowości lub powiecie.
Za zbierania potwierdzeń odpowiada Konsulat Generalny w Kolonii. Rodzice, którzy wiosną br. wypełnili formularz zgłoszeniowy
proszeni są o mailowe  lub telefoniczne (0221/93730 218) potwierdzenie gotowości do udziału dziecka w zajęciach. 
W treści maila prosimy podać nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodzica (opiekuna prawnego) oraz nazwę i typ szkoły, do której 
uczęszcza dziecko (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa). Ci z Państwa, którzy do tej pory nie zadeklarowali chęci posyłania 
dziecka na lekcje języka polskiego, mogą to uczynić wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie konsulatu: http://bit.ly/2cBGAiU,
a następnie przesyłając go w formie skanu na adres  lub pocztą (Konsulat Generalny RP w Kolonii, Im Media Park 5c, 
50670 Köln, z dopiskiem Polski w Hesji). 
Na stronie placówki znaleźć można również dalsze informacje dot. akcji Polski w Hesji. Zachęcamy do wypełniania zgłoszeń
również rodziców z miast i powiatów, w których na obecnym etapie nie jest planowane wprowadzenie lekcji.
Im większa liczba osób zainteresowanych i deklarujących chęć posyłanie dzieci na język polski, tym większa szansa, że w niedalekiej 
przyszłości zajęcia takie zostaną wprowadzone również w kolejnych miejscach. Konsulat zamierza sukcesywnie przekazywać dalsze zgłoszenia 
ministerstwu oświaty w Wiesbaden.
Korzystając z okazji kierujemy słowa ogromnego podziękowania do  polonijnych koordynatorów akcji, do których również teraz można 
kierować potwierdzenia i zgłoszenia na Polski w Hesji. Kontakt do koordynatorów znajdą Państwo tutaj: http://bit.ly/2d0uCxp.
Prosimy również o rozpowszechnienie powyższej informacji w kręgu Państwa rodziny i znajomych w dowolnej dogodnej dla Państwa formie np. 
przesłanie dalej powyższego maila, umieszczenie informacji na prowadzonej przez Państwa/Państwa organizację polonijną stronie internetowej/
Facebooku/Twitterze etc.
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panem Konsulem Andrzejem Dudzińskim: 

Z wyrazami szacunku,
Referat ds. Współpracy z Polonią
Konsulat Generalny RP w Kolonii
Generalkonsulat der Republik Polen in Köln
Referat polonijny / Auslandspolen

(Polski) Wsparcie dla szkół polonijnych i nauczycieli języka polskiego w Niemczech

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

logo_senat

Trwa nabór wniosków w projekcie „Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa”, który ma na celu wsparcie społecznych szkół polonijnych oraz promocję języka polskiego na terenie całych Niemiec.

Nabór prowadzony jest przez Centrum Promocji i Koordyncji Języka Polskiego w Niemczech w ramach programu bezpośredniego wparcia szkół polonijnych realizowanego ze środków Senatu RP z programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Polską Radę w Berlinie oraz Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

Wnioski można składać do 15 listopada 2016 r. przy pomocy formularza znajdującego się na stronie projektu: www.szkolapopolsku.de

Program wsparcia dotyczy trzech priorytetów:

  • nauczanie
  • projekt/wyjazd do Polski
  • doskonalenie zawodowe

Informacje niezbędne dla wnioskodawców znajdują się w dokumencie „Zasady przyzna-wania dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego Język Polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, prespektywa” na stronie projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiegow Niemczech d/s Programu: Małgorzata Tuszyńska
email: m.tuszynska@szkolapopolsku.de
tel: 030/62609178, w dni robocze w godz. 17:00-20:00

Fachzeitschrift

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – das Jahrbuch der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte ist die einzige Zeitschrift in Deutschland, die ausschließlich der polnischen Sprache und ihrer Didaktik gewidmet ist. Die Autoren des Jahrbuchs, hauptsächlich mit der Sprachlehre befasst, schildern darin die Stellung des Polnischen in Deutschland und die Organisationsformen des Unterrichts. Es werden theoretische Fragen der Linguistik, Didaktik und Methodik erörtert sowie Lehrmaterialien und innovative Projekte vorgestellt. Verschiedene Bildungseinrichtungen und die Situation der darin Beschäftigten haben dort ein Forum. … >> mehr

Lehrbücher

Veröffentlichungen zur polnischen Sprache: Lehrbücher, Grammatiken, Wörterbücher, Skripte und Materialien im Internet

Die nachfolgende Bibliographie enthält eine möglichst vollständige und ständig aktualisierte Aufstellung der Materialien zum Erlernen der polnischen Sprache im deutschsprachigen Raum. Berücksichtigt wurden nur die auf Polnisch bzw. Polnisch und Deutsch verfasste Publikationen, ohne die Lehrwerke mit anderssprachigen Erklärungen. Die Liste der didaktischen Materialien beginnt mit den Veröffentlichungen des letzten Jahres: … >> mehr

Materialien / Konspekte

An dieser Stelle veröffentlichen wir Unterrichtsmaterialien und Konspekte zur unentgeltlichen weiteren Verwendung und Materialien aus unseren Fortbildungsseminaren.

Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind ein Teil ihrer Materialien zur Verfügung zu stellen, sind dazu eingeladen. Die Überweisung der Materialien wird per E-mail erbeten. … >> mehr

Sprachwettbewerbe

Der Sächsische Landesverband der Lehrkräfte und Freunde der russischen Sprache e.V. im Fachverband „Russisch und Mehrsprachigkeit“ richtet in Zusammenarbeit mit Fremdsprachenlehrenden und Lehramtsstudierenden der Universität Leipzig vom 21. bis 22. November 2014 die erste Slawiniade in Sachsen aus. Dieses Slawische Sprachenseminar findet in der Brücke-Most-Stiftung in Dresden statt. 40 Russisch, … >> mehr