<< weiter

Aktualności

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prowadzona przez Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z organizacjami polonijnymi 
akcja pn. #PolskiwHesji  przyniosła pierwsze pozytywne rezultaty. W wyniku akcji, zebraliśmy ponad 900 zgłoszeń od rodziców dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym, którzy zadeklarowali chęć posyłania swoich dzieci na lekcje języka polskiego w niemieckich szkołach 
na terenie Hesji. Zgłoszenia przekazane zostały heskiemu ministerstwu oświaty,które na początku września br., poinformowało Konsulat, 
iż jeszcze w bieżącym roku szkolnym planuje utworzenie około 15 dodatkowych grup nauczania języka polskiego jako języka kraju 
pochodzenia. Lekcje miałyby odbywać się w następujących powiatach i miastach: powiaty- Bergstrasse, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, 
Hochtaunuskreis, Offenbach Land; miasta- Darmstadt, Frankfurt nad Menem, Kassel, Offenbach nad Menem, Wiesbaden. Rozpoczęcie zajęć 
planowane jest po feriach jesiennych.

Dla przypomnienia, aktualnie na terenie Hesji nauka odbywa się w trzech miejscowościach (Darmstadt, Frankfurt n. Menem, Kassel),
w pięciu grupach nauczania, a w lekcjach uczestniczy mniej niż 100 dzieci. Nie ma zajęć dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
Nowoutworzone grupy mają natomiast objąć również uczniów klas 1-4. Nauka języka polskiego realizowana będzie w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo, a zajęcia mają charakter fakultatywny (Wahlunterricht). Zgłoszenie dziecka do udziału w lekcjach ma wiążący charakter na 
dany rok szkolny. Heskie władze oświatowe zapewniły nas jednakże, że w wypadku obecnych zgłoszeń wycofanie się ze zgłoszenia będzie 
możliwe w wypadku, gdy zajęcia z języka polskiego miałyby kolidować z innymi zajęciami dziecka lub gdy odległość do szkoły, w której 
odbywać się będą lekcje będzie dla dziecka/rodziców przeszkodą. Ostateczna liczba grup nauczania oraz szkół, w których prowadzona będzie 
nauka, uzależniona jest od liczby potwierdzonych przez rodziców zgłoszeń na zajęcia. 

Do utworzenia grupy, niezbędne jest zebranie co najmniej 10 dzieci w podobnym wieku, zamieszkałych w danej miejscowości lub powiecie.
Za zbierania potwierdzeń odpowiada Konsulat Generalny w Kolonii. Rodzice, którzy wiosną br. wypełnili formularz zgłoszeniowy
proszeni są o mailowe  lub telefoniczne (0221/93730 218) potwierdzenie gotowości do udziału dziecka w zajęciach. 
W treści maila prosimy podać nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodzica (opiekuna prawnego) oraz nazwę i typ szkoły, do której 
uczęszcza dziecko (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa). Ci z Państwa, którzy do tej pory nie zadeklarowali chęci posyłania 
dziecka na lekcje języka polskiego, mogą to uczynić wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie konsulatu: http://bit.ly/2cBGAiU,
a następnie przesyłając go w formie skanu na adres  lub pocztą (Konsulat Generalny RP w Kolonii, Im Media Park 5c, 
50670 Köln, z dopiskiem Polski w Hesji). 
Na stronie placówki znaleźć można również dalsze informacje dot. akcji Polski w Hesji. Zachęcamy do wypełniania zgłoszeń
również rodziców z miast i powiatów, w których na obecnym etapie nie jest planowane wprowadzenie lekcji.
Im większa liczba osób zainteresowanych i deklarujących chęć posyłanie dzieci na język polski, tym większa szansa, że w niedalekiej 
przyszłości zajęcia takie zostaną wprowadzone również w kolejnych miejscach. Konsulat zamierza sukcesywnie przekazywać dalsze zgłoszenia 
ministerstwu oświaty w Wiesbaden.
Korzystając z okazji kierujemy słowa ogromnego podziękowania do  polonijnych koordynatorów akcji, do których również teraz można 
kierować potwierdzenia i zgłoszenia na Polski w Hesji. Kontakt do koordynatorów znajdą Państwo tutaj: http://bit.ly/2d0uCxp.
Prosimy również o rozpowszechnienie powyższej informacji w kręgu Państwa rodziny i znajomych w dowolnej dogodnej dla Państwa formie np. 
przesłanie dalej powyższego maila, umieszczenie informacji na prowadzonej przez Państwa/Państwa organizację polonijną stronie internetowej/
Facebooku/Twitterze etc.
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panem Konsulem Andrzejem Dudzińskim: 

Z wyrazami szacunku,
Referat ds. Współpracy z Polonią
Konsulat Generalny RP w Kolonii
Generalkonsulat der Republik Polen in Köln
Referat polonijny / Auslandspolen
<< weiter