<< powrót

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Deutsch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Aktualności

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prowadzona przez Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z organizacjami polonijnymi 
akcja pn. #PolskiwHesji  przyniosła pierwsze pozytywne rezultaty. W wyniku akcji, zebraliśmy ponad 900 zgłoszeń od rodziców dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym, którzy zadeklarowali chęć posyłania swoich dzieci na lekcje języka polskiego w niemieckich szkołach 
na terenie Hesji. Zgłoszenia przekazane zostały heskiemu ministerstwu oświaty,które na początku września br., poinformowało Konsulat, 
iż jeszcze w bieżącym roku szkolnym planuje utworzenie około 15 dodatkowych grup nauczania języka polskiego jako języka kraju 
pochodzenia. Lekcje miałyby odbywać się w następujących powiatach i miastach: powiaty- Bergstrasse, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, 
Hochtaunuskreis, Offenbach Land; miasta- Darmstadt, Frankfurt nad Menem, Kassel, Offenbach nad Menem, Wiesbaden. Rozpoczęcie zajęć 
planowane jest po feriach jesiennych.

Dla przypomnienia, aktualnie na terenie Hesji nauka odbywa się w trzech miejscowościach (Darmstadt, Frankfurt n. Menem, Kassel),
w pięciu grupach nauczania, a w lekcjach uczestniczy mniej niż 100 dzieci. Nie ma zajęć dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
Nowoutworzone grupy mają natomiast objąć również uczniów klas 1-4. Nauka języka polskiego realizowana będzie w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo, a zajęcia mają charakter fakultatywny (Wahlunterricht). Zgłoszenie dziecka do udziału w lekcjach ma wiążący charakter na 
dany rok szkolny. Heskie władze oświatowe zapewniły nas jednakże, że w wypadku obecnych zgłoszeń wycofanie się ze zgłoszenia będzie 
możliwe w wypadku, gdy zajęcia z języka polskiego miałyby kolidować z innymi zajęciami dziecka lub gdy odległość do szkoły, w której 
odbywać się będą lekcje będzie dla dziecka/rodziców przeszkodą. Ostateczna liczba grup nauczania oraz szkół, w których prowadzona będzie 
nauka, uzależniona jest od liczby potwierdzonych przez rodziców zgłoszeń na zajęcia. 

Do utworzenia grupy, niezbędne jest zebranie co najmniej 10 dzieci w podobnym wieku, zamieszkałych w danej miejscowości lub powiecie.
Za zbierania potwierdzeń odpowiada Konsulat Generalny w Kolonii. Rodzice, którzy wiosną br. wypełnili formularz zgłoszeniowy
proszeni są o mailowe  lub telefoniczne (0221/93730 218) potwierdzenie gotowości do udziału dziecka w zajęciach. 
W treści maila prosimy podać nazwisko i imię dziecka, nazwisko i imię rodzica (opiekuna prawnego) oraz nazwę i typ szkoły, do której 
uczęszcza dziecko (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa). Ci z Państwa, którzy do tej pory nie zadeklarowali chęci posyłania 
dziecka na lekcje języka polskiego, mogą to uczynić wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie konsulatu: http://bit.ly/2cBGAiU,
a następnie przesyłając go w formie skanu na adres  lub pocztą (Konsulat Generalny RP w Kolonii, Im Media Park 5c, 
50670 Köln, z dopiskiem Polski w Hesji). 
Na stronie placówki znaleźć można również dalsze informacje dot. akcji Polski w Hesji. Zachęcamy do wypełniania zgłoszeń
również rodziców z miast i powiatów, w których na obecnym etapie nie jest planowane wprowadzenie lekcji.
Im większa liczba osób zainteresowanych i deklarujących chęć posyłanie dzieci na język polski, tym większa szansa, że w niedalekiej 
przyszłości zajęcia takie zostaną wprowadzone również w kolejnych miejscach. Konsulat zamierza sukcesywnie przekazywać dalsze zgłoszenia 
ministerstwu oświaty w Wiesbaden.
Korzystając z okazji kierujemy słowa ogromnego podziękowania do  polonijnych koordynatorów akcji, do których również teraz można 
kierować potwierdzenia i zgłoszenia na Polski w Hesji. Kontakt do koordynatorów znajdą Państwo tutaj: http://bit.ly/2d0uCxp.
Prosimy również o rozpowszechnienie powyższej informacji w kręgu Państwa rodziny i znajomych w dowolnej dogodnej dla Państwa formie np. 
przesłanie dalej powyższego maila, umieszczenie informacji na prowadzonej przez Państwa/Państwa organizację polonijną stronie internetowej/
Facebooku/Twitterze etc.
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panem Konsulem Andrzejem Dudzińskim: 

Z wyrazami szacunku,
Referat ds. Współpracy z Polonią
Konsulat Generalny RP w Kolonii
Generalkonsulat der Republik Polen in Köln
Referat polonijny / Auslandspolen
<< powrót