Hospitacje / Praktyki

Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus

Studentom z Polski, którzy biegle władają językiem niemieckim, oferujemy możliwość odbycia praktyki w siedzibie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie. Studenci mogą otrzymać na czas praktyki (od 3 do max. 12 miesięcy) grant z macierzystej uczelni w ramach programu Erasmus. … >> czytaj więcej

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Studia prowadzi w różnych ośrodkach w Niemczech Uniwersytet Sląski w Katowicach. Adresatami tej oferty są absolwenci wyższych studiów humanistycznych (licencjackich lub magisterskich), którzy są zainteresowani pracą z cudzoziemcami albo w środowisku polonijnym i pragną zdobyć nowe wykształcenie lub podnieść zdobyte kwalifikacje zawodowe. … >> czytaj więcej

Szkolenia

Różnorodne programy doskonalenia zawodowego nauczycieli i lektorów języków obcych, oferowane przez niemiecki system edukacyjny, rzadko uwzględniają specyficzne potrzeby i zainteresowania nauczycieli języka polskiego. … >> czytaj więcej