Studia podyplomowe << powrót

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Studia prowadzi w różnych ośrodkach w Niemczech Uniwersytet Sląski w Katowicach. Adresatami tej oferty są absolwenci wyższych studiów humanistycznych (licencjackich lub magisterskich), którzy są zainteresowani pracą z cudzoziemcami albo w środowisku polonijnym i pragną zdobyć nowe wykształcenie lub podnieść zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Studia obejmują 357 godzin (trzy semestry) zajęć teoretycznych z językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz nauczania przez internet, a także praktykę zawodową – dwa tygodnie hospitacji i samodzielnego nauczania języka w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Sląskiego. Zajęcia teoretyczne, prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Sląskiego i zagranicznych polonistyk, odbywają się z reguły raz w miesiącu: w piątki (po południu), soboty (przez cały dzień) i w niedziele (przed południem). Dokładne terminy ustalane są każdorazowo ze słuchaczami. Jeden zjazd to w przybliżeniu 20 godzin zajęć.

O miejsce słuchacza Studiów Podyplomowych mogą się ubiegać absolwenci polskich i zagranicznych uczelni, jeśli dyplom zagranicznej uczelni odpowiada świadectwu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich. Wszyscy zainteresowani powinni przesłać na adres Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (pl. Sejmu Śl. 1, 40-032 Katowice) podanie z prośbą o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium, odpis dyplomu ukończenia studiów, życiorys i dwa zdjęcia paszportowe. Samo podanie można przesłać wcześniej faksem: +48322512991 lub mailem: szkola@us.edu.pl.
O przyjęciu na studia decyduje spełnienie formalnych kryteriów i kolejność zgłoszeń.
Opłata semestralna waha się od 400 do 460 euro, w zależności od uzyskanej przez Uniwersytet dotacji na realizację tego programu. Warunkiem „uruchomienia” w Niemczech nowej edycji studiów jest minimum 15 kandydatów; studia odbywają się nie częściej niż co 3-4 semestry.

Zajęcia na Studiach prowadzone są wyłącznie w języku polskim. Studenci mogą zdobyć w ciągu studiów 102 punkty ECTS. Absolwenci Studiów Podyplomowych otrzymują dyplom Uniwersytetu Slaskiego.
Ukończenie Studiów Podyplomowych daje możliwość znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych.
Informacje na temat programu nauczania znajdują się na stronie www.sjikp.us.edu.pl.

Kolejna, szósta już edycja Studiów w Niemczech zaczyna się 14 listopada 2014 w Berlinie.
Zgłoszenia należy kierować na adres: achtelik@poczta.onet.pl.

<< powrót