Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego jest organizacją o charakterze zawodowym. Reprezentuje interesy nauczycieli języka i kultury polskiej, czynnych zawodowo w Republice Federalnej Niemiec. Zrzesza osoby fizyczne i prawne: nauczycieli czynnych w edukacji dorosłych, w nauczaniu szkolnym i akademickim oraz instytucje bądź organizacje, które prowadzą naukę języka i kultury polskiej. Członkami mogą zostać również osoby, które zdobywają aktualnie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego lub ojczystego. … >> czytaj więcej

Zarząd

1. Przewodnicząca – Małgorzata Małolepsza, Universität Göttingen
2. Przewodnicząca – Anna Zinserling, Kolleg für polnische Sprache und Kultur, Berlin
Członkowie zarządu:
dr Ewa Krauss, Universität Jena
Barbara Stolarczyk, Technische Universität Darmstadt
Magdalena Wiażewicz, OSZ Wirtschaft, Berlin
Agnieszka Zawadzka, Universität Leipzig

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego (CKiPJP)

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego działa przy Związku od 2016 r. Powołane zostało w ramach realizacji zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” i sfinansowane ze środków Senatu RP.

Zadaniem Centrum jest koordynacja i promocja nauki języka polskiego w Niemczech oraz popularyzowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Centrum współpracuje z ośrodkami nauczania języka polskiego na terenie Niemiec, udziela konsultacji dotyczących m.in. programów i standardów nauczania języka polskiego, zarządzania polskimi szkołami społecznymi, prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego i dokumentacji finansowej. Prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie nauczania języka polskiego ze środków Senatu RP oraz poradnictwo dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem nowych ośrodków polskiej edukacji. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych, dla których język polski jest językiem pierwszym albo drugim, CKiPJP publikuje najpotrzebniejsze informacje na temat polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Mają one ułatwiać podjęcie przez rodziców decyzji o dwujęzycznym wychowaniu dziecka i pomagać w skutecznym znajdowaniu odpowiedniego wsparcia ze strony specjalistów, polskich i niemieckich instytucji, inicjatyw rodzicielskich itp.  >> idź do strony CKiPJP