Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego (CKiPJP) << powrót

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego działa przy Związku od 2016 r. Powołane zostało w ramach realizacji zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” i sfinansowane ze środków Senatu RP.

Zadaniem Centrum jest koordynacja i promocja nauki języka polskiego w Niemczech oraz popularyzowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Centrum współpracuje z ośrodkami nauczania języka polskiego na terenie Niemiec, udziela konsultacji dotyczących m.in. programów i standardów nauczania języka polskiego, zarządzania polskimi szkołami społecznymi, prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego i dokumentacji finansowej. Prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie nauczania języka polskiego ze środków Senatu RP oraz poradnictwo dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem nowych ośrodków polskiej edukacji. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych, dla których język polski jest językiem pierwszym albo drugim, CKiPJP publikuje najpotrzebniejsze informacje na temat polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Mają one ułatwiać podjęcie przez rodziców decyzji o dwujęzycznym wychowaniu dziecka i pomagać w skutecznym znajdowaniu odpowiedniego wsparcia ze strony specjalistów, polskich i niemieckich instytucji, inicjatyw rodzicielskich itp.  >> idź do strony CKiPJP

<< powrót