Nie dla wojny

НЕТ ВОЙНЕ!
Jesteśmy wstrząśnięci inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wyrażamy sprzeciw wobec tych działań i solidarność z narodem ukraińskim.
Obecna agresja jest atakiem militarnym na nasze przyjaciółki i przyjaciół z Ukrainy, niszczy ich kraj i wielu odbiera życie. Dla Rosjan przeciwnych dyktaturze jest katastrofą. Od zakończenia drugiej wojny światowej Europa buduje pokojowe społeczeństwo i wspiera pojednanie między narodami. Na rzecz porozumienia, którego elementarnym warunkiem jest nauka języka, działa także nasza organizacja. Atak na Ukrainę jest zamachem na wartości, którymi się kierujemy.
Potępiamy działania militarne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie! НЕТ ВОЙНЕ!
Pomagamy:

aktion-deutschland-hilft.de

ukraine-hilfe-berlin.de

diakonie-katastrophenhilfe.de

ocalenie.org.pl

>> czytaj więcej

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego jest organizacją o charakterze zawodowym. Reprezentuje interesy nauczycieli języka i kultury polskiej, czynnych zawodowo w Republice Federalnej Niemiec. Zrzesza osoby fizyczne i prawne: nauczycieli czynnych w edukacji dorosłych, w nauczaniu szkolnym i akademickim oraz instytucje bądź organizacje, które prowadzą naukę języka i kultury polskiej. Członkami mogą zostać również osoby, które zdobywają aktualnie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego lub ojczystego. … >> czytaj więcej

Zarząd

1. Przewodnicząca – Małgorzata Małolepsza, Universität Göttingen
2. Przewodnicząca – Anna Zinserling, Kolleg für polnische Sprache und Kultur, Berlin
Członkowie zarządu:
dr Ewa Krauss, Universität Jena
Barbara Stolarczyk, Technische Universität Darmstadt
Magdalena Wiażewicz, OSZ Wirtschaft, Berlin
Agnieszka Zawadzka, Universität Leipzig

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego (CKiPJP)

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego działa przy Związku od 2016 r. Powołane zostało w ramach realizacji zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” i sfinansowane ze środków Senatu RP.

Zadaniem Centrum jest koordynacja i promocja nauki języka polskiego w Niemczech oraz popularyzowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Centrum współpracuje z ośrodkami nauczania języka polskiego na terenie Niemiec, udziela konsultacji dotyczących m.in. programów i standardów nauczania języka polskiego, zarządzania polskimi szkołami społecznymi, prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego i dokumentacji finansowej. Prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie nauczania języka polskiego ze środków Senatu RP oraz poradnictwo dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem nowych ośrodków polskiej edukacji. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych, dla których język polski jest językiem pierwszym albo drugim, CKiPJP publikuje najpotrzebniejsze informacje na temat polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Mają one ułatwiać podjęcie przez rodziców decyzji o dwujęzycznym wychowaniu dziecka i pomagać w skutecznym znajdowaniu odpowiedniego wsparcia ze strony specjalistów, polskich i niemieckich instytucji, inicjatyw rodzicielskich itp.  >> idź do strony CKiPJP