Call for papers – Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland Nr. 10/2022

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland, pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazuje się drukiem i online (http://polnischunterricht.de/fachzeitschrift/) od 2013 roku. Rocznik poświęcony jest szeroko pojętej glottodydaktyce polonistycznej. Można w nim znaleźć artykuły w języku polskim i niemieckim: ekspertyzy, opisy metod i projektów, materiały dydaktyczne, recenzje, głosy w dyskusji. Tematyką kolejnego numeru – 10/2022 – będzie kultura, literatura i film w nauczaniu języka polskiego jako obcego lub odziedziczonego. … >> czytaj więcej

Pismo fachowe

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – rocznik Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego to jedyny periodyk w Niemczech poświęcony wyłącznie językowi polskiemu i jego dydaktyce. Liczni autorzy, głównie nauczyciele praktycy, zajmują się na łamach pisma pozycją języka polskiego w Niemczech, jego promocją i organizacją nauczania. Podejmują zagadnienia teoretyczne z dziedziny językoznawstwa, dydaktyki i metodyki. Prezentują warsztat nauczyciela: materiały dydaktyczne i innowacyjne projekty, a także przedstawiają różne instytucje edukacyjne i własną sytuację zawodową. … >> czytaj więcej

Podręczniki

Publikacje na temat języka polskiego: podręczniki, książki do gramatyki, słowniki, skrypty, materiały dostępne w internecie

Przedstawiona poniżej bibliografia zawiera możliwie pełny i stale aktualizowany spis materiałów do nauki języka polskiego dla osób z krajów niemieckojęzycznych. Zamieszczamy pozycje napisane tylko po polsku lub po polsku i po niemiecku, pomijając podręczniki z objaśnieniami w innych językach. Listę pomocy dydaktycznych rozpoczynają publikacje z ostatniego roku: … >> czytaj więcej

Materiały / Konspekty

W tym miejscu publikujemy autorskie materiały lekcyjne i konspekty do nieodpłatnego wykorzystania oraz szczegółowe programy naszych szkoleń zawodowych. Koleżanki i Kolegów gotowych udostępnić część swoich materiałów zapraszamy do współpracy. Materiały prosimy wysyłać do nas mailem. … >> czytaj więcej