Materiały / Konspekty << powrót

W tym miejscu publikujemy autorskie materiały lekcyjne i konspekty do nieodpłatnego wykorzystania oraz szczegółowe programy naszych szkoleń zawodowych. Koleżanki i Kolegów gotowych udostępnić część swoich materiałów zapraszamy do współpracy. Materiały prosimy wysyłać do nas mailem.

Nauczanie podsystemów języka:

GRAMATYKA (na dobry początek!)

Alternacje

Materiały ze szkoleń zawodowych:

Techniki teleinformatyczne w nauczaniu języka polskiego (do pobrania jako Pdf Pasewalk 2011)

Dydaktyka nauczania języka polskiego dla celów zawodowych (Lipsk 2011 i Frankfurt n. Odrą 2012: Pdf1, Pdf2, Pdf3)

Wykorzystanie elementów kultury i literatury w procesie nauczania języka polskiego (Darmstadt 2011: Pdf1, Pdf2, Pdf3)

Psychologia w nauczaniu języka – procesy poznawcze, emocje, motywacja (Düsseldorf 2012: DPdf1, DPdf2)

Rozwijanie sprawności mówienia w języku polskim jako obcym: treści, techniki i ewaluacja (Pdf Görlitz-Berlin 2012)

Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego (Pdf Hamburg 2012, HH1, HH2 HH3 HH4)

Polska literatura współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Pdf Pasewalk 2012)

Sprawdzanie, testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego (Pdf Tübingen 2012)

<< powrót