Egzaminy z języka polskiego << powrót

Egzaminy z języka polskiego oferują w Niemczech niektóre szkoły wyższe (egzamin UNIcert) oraz nieliczne szkoły ponadpodstawowe w ramach egzaminów maturalnych lub egzaminów przedmiotowych, przygotowywanych wg. wytycznych Kultusministerkonferenz (KMK).

UNIcert to system poświadczania znajomości języków obcych skierowany przede wszystkim do studentów i pracowników akademickich.
Celem systemu Unicert jest wyrównanie poziomu nauczania języków obcych na uczelniach oraz ujednolicenie sposobu poświadczania ich znajomości.
UNIcert wyróżnia cztery poziomy biegłości językowej wzorując się na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ):

  • Unicert I porównywalny z poziomem B1
  • Unicert II porównywalny z poziomem B2
  • Unicert III porównywalny z poziomem C1
  • Unicert IV porównywalny z poziomem C2

Certyfikaty UNIcert na poziomach od I do IV mogą przyznawać ośrodki akredytowane przez Arbeitskreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute (AKS) – organizację zrzeszającą centra języków obcych, instytuty lingwistyczne i instytuty języków obcych. W Niemczech akredytację taką mają 54 ośrodki, z czego 15 posiada w swojej ofercie język polski na poziomach od UNIcert I do UNIcert IV.
Dalsze informacje: http://www.unicert-online.org/de/mitglieder

Poświadczenie znajomości języka polskiego i zdobycie powszechnie uznawanego w Niemczech certyfikatu jest praktycznie niemożliwe poza systemem oświatowym lub akademickim. Związek podejmuje starania o dołączenie języka polskiego do grupy języków, które znajdują się na liście ogólnie dostępnych i uznawanych w całej Europie egzaminów TELC (The European Language Certificates).

Zaświadczenia i certyfikaty języka polskiego wydawane przez różne instytucje edukacyjne nie dają gwarancji uznawalności. Pewność taką (zarówno w Niemczech jak w całej Europie) dają certyfikaty polskiej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Bliższe informacje na stronie http://www.certyfikatpolski.pl.

<< powrót