Pismo fachowe << powrót

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – rocznik Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego to jedyny periodyk w Niemczech poświęcony wyłącznie językowi polskiemu i jego dydaktyce. Liczni autorzy, głównie nauczyciele praktycy, zajmują się na łamach pisma pozycją języka polskiego w Niemczech, jego promocją i organizacją nauczania. Podejmują zagadnienia teoretyczne z dziedziny językoznawstwa, dydaktyki i metodyki. Prezentują warsztat nauczyciela: materiały dydaktyczne i innowacyjne projekty, a także przedstawiają różne instytucje edukacyjne i własną sytuację zawodową.

Wszystkie artykuły można przeczytać klikając na okładkę. Życzymy interesującej lektury!

Koleżanki i Kolegów zainteresowanych publikacją tekstów zachęcamy do nawiązania kontaktu z wydawcą.

Wydanie online pisma jest współfinansowane w ramach funduszy polonijnych przez:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Logo-BKM-Farbe

20152014okladka_2013

 

<< powrót