Call for papers – Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland Nr. 10/2022 << powrót

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland, pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazuje się drukiem i online (http://polnischunterricht.de/fachzeitschrift/) od 2013 roku. Rocznik poświęcony jest szeroko pojętej glottodydaktyce polonistycznej. Można w nim znaleźć artykuły w języku polskim i niemieckim: ekspertyzy, opisy metod i projektów, materiały dydaktyczne, recenzje, głosy w dyskusji. Tematyką kolejnego numeru – 10/2022 – będzie kultura, literatura i film w nauczaniu języka polskiego jako obcego lub odziedziczonego.

Redakcja zaprasza Autorki i Autorów, którzy wykorzystują na zajęciach językowych teksty kultury do podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi, przedstawienia praktycznych wniosków, zaprezentowania innowacyjnych pomysłów lub interesujących projektów. Do współpracy zachęcamy także Koleżanki i Kolegów zainteresowanych zagadnieniami teoretycznymi, transferem dydaktycznym i tematyką z dziedzin pokrewnych (np. kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo).

Termin nadsyłania zgłoszeń z tytułem i abstraktem (ok. 400 znaków): 31 marca 2022
Termin nadsyłania artykułów (ok. 15.000-25.000 znaków): 30 czerwca 2022

Redakcja: Ewa Krauss, Małgorzata Małolepsza, Elżbieta Tabaka, Agnieszka Zawadzka Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: redakcja.polskiwniemczech@gmx.de

<< powrót