Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego << powrót

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego jest organizacją o charakterze zawodowym. Reprezentuje interesy nauczycieli języka i kultury polskiej, czynnych zawodowo w Republice Federalnej Niemiec. Zrzesza osoby fizyczne i prawne: nauczycieli czynnych w edukacji dorosłych, w nauczaniu szkolnym i akademickim oraz instytucje bądź organizacje, które prowadzą naukę języka i kultury polskiej. Członkami mogą zostać również osoby, które zdobywają aktualnie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego lub ojczystego.

Według szacunkowych danych grupa nauczycieli języka polskiego, zatrudnionych w różnych placówkach oświatowych lub wykonujących tę pracę jako wolny zawód, liczy w Niemczech minimum 3000 osób. Samoorganizacja i integracja tak licznego środowiska należy do głównych celów Związku. Specyfika zawodu, warunków pracy oraz pozycja języka polskiego w Niemczech pozwala jasno określić jego najważniejsze zadania. Są to:

  • działania na rzecz interesów nauczycieli i lektorów jako grupy zawodowej,
  • formułowanie stanowiska w sprawach polityki językowej (w odniesieniu do języka polskiego) odpowiednich władz polskich i niemieckich,
  • udział w pracach narodowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń i związków, a także publicznych i prywatnych instytucji, mających za zadanie rozpowszechnianie w Europie znajomości języków obcych,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Związku i zwiększanie tym samym ich szans zawodowych,
  •  współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi, które kształcą nauczycieli języka polskiego w celu zapewnienia ich absolwentom najlepszego przygotowania zawodowego,
  • stworzenie systemu informacji i komunikacji dla wszystkich zainteresowanych nauką i nauczaniem języka i kultury polskiej,
  • opracowywanie programów i materiałów do nauczania języka i kultury polskiej,
  • wspieranie inicjatyw i projektów, których celem jest popularyzacja nauki języka i kultury polskiej wśród cudzoziemców i Polaków zamieszkałych za granicą.

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego umożliwia konsekwentne i skuteczne realizowanie zadań i stawianie sobie celów, osiągalnych jedynie w ramach formalnej struktury organizacji zawodowej. Działalność Związku ma charakter działań usługowych na rzecz środowiska nauczycielskiego, dlatego strukturę związkową uważamy (tak samo jak podręczniki czy kursy doskonalenia zawodowego) za niezbędny element „warsztatu pracy” nauczyciela.

Jako stowarzyszenie zawodowe, skupiające ekspertów z danej dziedziny, Związek jest partnerem instytucji publicznych, odpowiedzialnych za nauczanie i popularyzację znajomości języka i kultury polskiej. Bez wiedzy i opinii nauczycieli nie ma bowiem dobrych decyzji ani w polityce językowej ani w polityce kulturalnej.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów gotowych podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym i społecznym zapraszamy do współpracy!

<< powrót