Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa << powrót

Projekt współfinansowany jest ze środków Senatu RP. Realizujemy go we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z Krakowa i Polską Radą Związkiem Krajowym w Berlinie.

Projekt:

  • skierowany jest do polonijnych szkół społecznych oraz nauczycieli uczących języka polskiego we wszystkich krajach związkowych Niemiec,
  • oferuje spójny i kompleksowy system wsparcia edukacji realizowanej w języku polskim i/lub nauki języka polskiego na terenie Niemiec,
  • wspiera bieżące funkcjonowanie polonijnych placówek edukacyjnych,
  • ma na celu promocję języka polskiego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, standaryzację i dostosowanie rozwiązań programowych do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych lub „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”, opracowanej w ramach projektu systemowego MEN „Włącz Polskę”,
  • służy podniesieniu jakości jakości zarządzania instytucjami oświatowymi i atrakcyjności nauczania języka polskiego,
  • przyczynia się do integracji środowiska polonijnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) i wzmocnienia roli szkół jako centrów życia polonijnego.

Szczegóły na stronie www.szkolapopolsku.de

<< powrót