Archiwum miesiąca: styczeń 2023

CALL FOR PAPERS – POLSKI W NIEMCZECH / POLNISCH IN DEUTSCHLAND NR. 11/2023

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland, pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazuje się drukiem i online (http://polnischunterricht.de/fachzeitschrift/) od 2013 roku. Rocznik poświęcony jest szeroko pojętej glottodydaktyce polonistycznej. Można w nim znaleźć artykuły w języku polskim i niemieckim: ekspertyzy, opisy metod i projektów, materiały dydaktyczne, recenzje, głosy w dyskusji.

Redakcja zaprasza do podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi, przedstawienia praktycznych wniosków, zaprezentowania innowacyjnych pomysłów lub interesujących projektów. Do współpracy zachęcamy także Koleżanki i Kolegów zainteresowanych zagadnieniami teoretycznymi.

Redakcja: Ewa Krauss, Małgorzata Małolepsza, Elżbieta Tabaka, Agnieszka Zawadzka Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: redakcja.polskiwniemczech@gmx.de