Archiwum autora: Verein

Zarząd

1. Przewodnicząca – Małgorzata Małolepsza, Universität Göttingen
2. Przewodnicząca – Anna Zinserling, Kolleg für polnische Sprache und Kultur, Berlin
Członkowie zarządu:
dr Ewa Krauss, Universität Jena
Barbara Stolarczyk, Technische Universität Darmstadt
Magdalena Wiażewicz, OSZ Wirtschaft, Berlin
Agnieszka Zawadzka, Universität Leipzig

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego (CKiPJP)

Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego działa przy Związku od 2016 r. Powołane zostało w ramach realizacji zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” i sfinansowane ze środków Senatu RP.

Zadaniem Centrum jest koordynacja i promocja nauki języka polskiego w Niemczech oraz popularyzowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Centrum współpracuje z ośrodkami nauczania języka polskiego na terenie Niemiec, udziela konsultacji dotyczących m.in. programów i standardów nauczania języka polskiego, zarządzania polskimi szkołami społecznymi, prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego i dokumentacji finansowej. Prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie nauczania języka polskiego ze środków Senatu RP oraz poradnictwo dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem nowych ośrodków polskiej edukacji. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych, dla których język polski jest językiem pierwszym albo drugim, CKiPJP publikuje najpotrzebniejsze informacje na temat polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Mają one ułatwiać podjęcie przez rodziców decyzji o dwujęzycznym wychowaniu dziecka i pomagać w skutecznym znajdowaniu odpowiedniego wsparcia ze strony specjalistów, polskich i niemieckich instytucji, inicjatyw rodzicielskich itp.  >> idź do strony CKiPJP

Polski w Niemczech

Dwudziesta rocznica podpisania przez Niemcy i Polskę Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku przyniosła nową inicjatywę polityczną – utworzenie polsko-niemieckiego Komitetu ds. Edukacji (pełna informacja tutaj).

Utworzenie takiego gremium na szczeblu rządowym daje nadzieję na poprawę współpracy edukacyjnej między Polską a Niemcami, na wypracowanie i realizację w obu krajach konsekwentnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do języka i kultury kraju sąsiada oraz lepszą koordynację działań szczególnie w Niemczech, kraju o decentralnym systemie edukacji. … >> czytaj więcej

Polityka Językowa UE

Przypominamy o najważniejszych dokumentach dotyczących polityki językowej Unii Europejskiej, które można przeczytać na stronie
http://ec.europa.eu/languages/index_pl.htm.

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)
Europejska Rada ds. Edukacji przypomniała znaczenie celu wyznaczonego w 2002 r. w Barcelonie, polegającego na nauce już od najmłodszych lat co najmniej dwóch języków obcych. Ministrowie wezwali Komisję do dalszych działań mających na celu: umożliwienie obywatelom UE komunikowania się w dwóch językach obcych, promowanie nauczania języków obcych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym kształcenia dorosłych, a także zapewnienie migrantom możliwości uczenia się języka kraju przyjmującego. … >> czytaj więcej

Techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cyfrowa obróbka dźwięku

15.06.2013 – Techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cyfrowa obróbka dźwięku, warsztaty z cyklu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego poprowadzi Liliana Sosnowska (PCN, Lublin). Zapraszamy do Kolegium Języka i Kultury Polskiej w Berlinie (Dircksenstr. 46, 10178 Berlin-Mitte)! Cyfrowa obróbka dźwięku program kursu

Polska fonologia w nauczaniu języka

04.05.2013 – Polska fonologia w nauczaniu języka, warsztaty w ramach programu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego we współpracy z Uniwersytetem Kilońskim. Zajęcia poprowadzi dr Liliana Madelska (Universität Wien)

Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego

23.03.2013 – Dydaktyka języka polskiego jako kolejnego obcego, warsztaty w ramach programu doskonalenia zawodowego Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego. Zajęcia w VHS Görlitz poprowadzą dr Agnieszka Jasińska (Uniw. Pedagogiczny, Kraków) i Agnieszka Zawadzka (Universität Magdeburg)